Boden

Entren kan öppnas med App
mellan 06:00-21:00 alla dagar
Det går endast med 10:- mynt.
Växlare finns att växla till 10:- mynt.


.
Jourtel. 070-568 70 71

OBS SUN TAN HAR INGA BETALNINGAR I APPEN ENDAST TJÄNSTEN ENTRE-ÖPPNA DÖRREN
Karta till Boden
Facebook Boden