Lycksele

öppet alla dagar


3st liggsolarium
1st ståsolarie

jourtelefon


karta suntan Lycksele
Hej Solkunder.
Men från den 1 September måste man vara 18 år för att sola.
Men ladda hem Appen Flexysun så att ni enkelt kan logga in med bank ID
och komma in genom dörren,man behöver bara göra det första gången sen har man Appen.

OBS SUN TAN HAR INGA BETALNINGAR I APPEN ENDAST TJÄNSTEN ENTRE-ÖPPNA DÖRRENUpp till topp